Нова Страница - блог на Димитър Димитров

Когато наех първите служители в ICDSoft ...

Dimitar Dimitrov 01/04/2020 06:49:51
Когато наех първите служители в ICDSoft в далечната 2002 година, аз живеех в Хонг Конг и дори нямаше как да регистрирам фирма в България. За целта помолих първия нает служител да регистрира фирмата Ай-Си-Ди-Софт ЕООД на свое име, а близо година по-късно той беше така любезен да ми я продаде формално. А можеше и да откаже. Да, има и такива хора. В началото възнагражденията се изплащаха всеки петък, като в петъчните утрини, макар и на десетхиляди километра от колегите, аз усещах известна нервност у тях.

Митко, днес дали ще получим заплати?

Когато и на осмата седмица продължаваха да ме питат по този начин, а междувременно бях направил две непоискани увеличения на заплати, аз ги попитах кога не съм им платил навреме, та питат по този начин.

Тогава те ми казаха, че имат лош опит на предишните си местоработи. За да бъдат спокойни, започнах да изплащам заплатите на първо число от месеца. Да, заплатата за април се изплащаше на първи април и това не бе шега. В онези години също, когато наемах нов служител, аз се интересувах как е с финансите и дали има нужда от аванс. Така успешни кандидати за работа получаваха първия си аванс веднага след интервюто. Аз също имам лош опит с работодател. Когато бях на 20, за пръв път видях някакви пари от работодателя си два месеца, след като започнах работа... При втория ми работодател беше дори по-зле, а след това не ми е хрумвало да работя за някого.

В продължение на години заплатата в ICDSoft се изплащаше на първо число от текущия месец. Наложи се да я прекъсна, защото в редките случаи на излизане на колега в болнични се усложняваше работата на счетоводството.

В последните дни обаче хората по света живеят в несигурност и стрес. И аз като работодател съм длъжен да се погрижа хората ми да бъдат спокойни. Затова днес, първи април, служителите и в трите ми фирми ще получат заплатите си за април. Също не преставам да им припомням, че каквото и да стане с България и света, никой от тях, нито семействата им, няма да останат гладни. Нямам и намерение да правя съкращения. Напротив, сега е моментът да търсим още хора. Стойностни хора не се намират лесно, особено в периоди на нулева безработица. А сега ние обявихме свободни позиции за техническа поддръжка и програмисти. В друга моя фирма, профилирана в земеделие и животновъдство, беше трудно да се намират животновъди, както и полевъди, а сега нещата ще си дойдат на мястото и със сигурност ще има кандидати.

Моята прогноза за икономиката през 2020? Понеже не съм икономист и реномето ми като такъв няма да пострада, ще си позволя да не се съглася с прогнозирания 3% спад на брутния вътрешен продукт в икономиката на България. Според мен, при продължително налагане на мерките, цифрата ще бъде много близо до двуцифрена: 9.5%

Но виждам и огромни ползи в дългосрочен план – все повече бизнеси ще се ориентират към стратегии за по-устойчиво развитие, ще наблюдаваме обратна миграция от градовете към селата, дори от чужбина към селата. COVID-19 е стрес тест за бизнеси и държави/политици. След този си опит човечеството ще бъде по-мъдро и по-силно и подготвено за справяне с критични ситуации.

Много хора са ме питали през годините: „Ти защо правиш тези приготовления, от какво се страхуваш?“. Ами не, не се страхувам от нищо, просто познанията ми по история ми казват, че почти няма поколение, живяло на този свят, което да не е преживяло някакво сътресение – войни, революции, природни бедствия, пандемии. И нямаме основателна причина да смятаме, че ние ще минем между капките. А дори и ние да минем, то децата ни едва ли ще имат нашия късмет. Та затова... Отговарях така, а хората клатеха глави и не разбираха.

Ние не можем да знаем какво ще бъде бъдещето, но трябва да бъдем подготвени за всичко. Та нали всички ние сме наследници на хилядите предишни поколения, които са преминали през какво ли не, за да ни има нас. Сега от нас се иска не просто да оцелеем, а да оставим на децата си един по-добре организиран, по-справедлив и по-безопасен свят.

Днес 60 човека ще получат SMS от банките си, че са им изплатени заплатите за април и това няма да е шега.