Нова Страница - блог на Димитър Димитров

Прокуратурата на Република България: "От представените ...

Dimitar Dimitrov 27/11/2020 10:14:10
Прокуратурата на Република България: "От представените по преписката документи от страна на Директор ТП ДГС с. Невестино е видно, че поводът за извършената сеч в букова гора бил трансграничен пожар, възникнал на територията на Република Македония, преминал републиканската граница и обхванал 14 000 декара... ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство".

Дали наистина всичко е наред? Вероятно са объркали квадратни метри с декари? Или пък...

Аз пък държа да съставим точна карта на тези "опожарени 14 000 декара" и да видим как тя се вписва в реалността.

Ще стигнем и до момента, в който Прокуратурата на Република Северна Македония ще научи нещо, което ги засяга.

Най-ценното нещо на този свят не е дори човешкият живот, а истината. Защото живот ли е, ако е пропилян в лъжа и сред лъжци...