Нова Страница - блог на Димитър Димитров

Положението е следното: Гимназията е поискала ...

Dimitar Dimitrov 03/11/2020 15:15:15
Положението е следното:
Гимназията е поискала 50 лаптопа от МОН - нужни са за дистанционно обучение. Държавата е обещала средства за 14 броя. Бивши възпитаници са осигурили 20. Остават само още 16. Адмирации за доктор Живков и Филипина Хранова.

ПМГ "Проф. Емануил Иванов"

Скъпи приятели, ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.
??Благодарим на всички, които вече се включиха!

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:
BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД