Нова Страница - блог на Димитър Димитров

勝利是為那些願意付出代價的人保留的。"Победата е запазена за тези, ...

Dimitar Dimitrov 27/05/2020 09:05:08
勝利是為那些願意付出代價的人保留的。"Победата е запазена за тези, които са готови да платят цената ѝ" /Сун Дзъ/