Нова Страница - блог на Димитър Димитров

Клиентите на ICDSoft България са поканени ...

Dimitar Dimitrov 20/08/2022 10:37:38
Клиентите на ICDSoft България са поканени на събитието. Да се чувстват поканени също и всички представители на авиацията и въздушните спортове (свържете се с нас за получаване на покана с QR код). Гарантирам, че никой няма да скучае или да остане гладен/жаден. Само на този ден летище „София Запад“ (LBSW) край Кондофрей ще има статут на международно - с мобилни екипи на агенция "Митници" и национална служба "Гранична полиция". Така всеки собственик на летателен апарат от близки и далечни страни ще има възможност да гостува. Тук е мястото да подчертая, че събитието е от частен характер и се провежда на частна територия - политици и официални представители на властта (кметове, областни управители и т.н.) няма да бъдат допускани.

.