Нова Страница - блог на Димитър Димитров

Днес хората от Комплекса за социални ...

Dimitar Dimitrov 26/09/2020 06:10:03
Днес хората от Комплекса за социални услуги към община Кюстендил ще работят извънредно. Ще мъкнат чували с картофи и ще се измокрят, но в замяна ще получат 320 усмивки - толкова адреса са планирани за събота. Призванието на тези добри хора е да обгрижват 800 човека. Те ще ни помогнат всеки потребител на тяхната услуга да получи по едно чувалче с картофи.